Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Óvodapedagógus munkakör pályázat

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyha
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyha
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szent Imre utca 23.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés feladatainak ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program és a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus szak,  IKT eszközök felhasználói szintű alkalmazása
Elvárt kompetenciák: Pedagógiai elhivatottság, gyermekcentrikusság, igényes munkavégzés, együttműködési készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Személyes okmányok másolata, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a személyes okmányok kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Jámbrik Ildikó nyújt a 703384299 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (6223 Soltszentimre, Szent Imre utca 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

Elektronikus úton Nagyné Jámbrik Ildikó részére a nagynejambrikildiko@freemail.hu e-mail címen keresztül

vagy

Személyesen: Nagyné Jámbrik Ildikó, Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szent Imre utca 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Soltszentimre Község honlapja - 2019. december 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 31.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.