Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Pénzügyi ügyintéző - iktató munkakör

Páhi Közös Önkormányzati Hivatal

a"Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Páhi Közös Önkormányzati Hivatal

Soltszentimrei Kirendeltsége

Pénzügyi ügyintéző - Iktató

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű helyettesítés előreláthatólag 2023. június 30–ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont II. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Hirdetmények, pályázatok, közpénzekből nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatos ügyek, ügyirat-kezelési feladatok, házipénztár kezelés, segélykifizetések, leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok, analitikus nyilvántartások vezetése, állami támogatások igénylése és elszámolása, postázási feladatok, postakönyv vezetése, nyilvántartása, testületi és bizottsági ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok. Ellátja a polgármester, jegyző munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Ellátja a köztisztviselők, közalkalmazottakkal és a hivatali dolgozókkal kapcsolatos feladatok közül: Szabadságolási tervet készít és annak végrehajtásáról havonta tájékoztatja munkáltatói jogkör gyakorlóját. Elvégzi a szabadságok közlését, lefolytatja az engedélyezési eljárást, kiállítja a szükséges nyomtatványokat. Ellenőrzi a jelenléti ívek vezetését és felelős annak szabályszerű vezetéséért. Közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, pénztári feladatok végrehajtása, iktatás, irattár, hirdetmények kezelése, a jegyző és a polgármester igazgatási hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, nyilvántartások vezetése, a képviselő-testület adminisztratív feladatainak ellátásában való közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: