Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Egészségház - takarítói munkakör

Soltszentimre Község Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egészségház
takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szentimre utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Soltszentimre Község Önkormányzata fenntartásában lévő Egészségházban a takarítói feladatok teljes körű ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Megbízhatóság
 • Önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • önéletrajz a pályázó elérhetőségével
 • Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
 • Hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázata sikertelen, annak kiértesítését követően a pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését.

A munkakör betölthetőségének időpontja: