Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Soltszentimre Védőnői Szolgálata

Védőnő: Hirs-Kovács Szilvia Védőnő
Fogadóóra: munkanapokon 8-9 óra között.

Védőnői tanácsadások:

 • Hétfő:
  • 8:00-10-00 - Nők, várandós anyák részére tartott tanácsadás
 • Csütörtök:
  • 8:00-10:00 - Csecsmő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás
 • Védőnői telefon: +36-30/645-00-38

e-mail cím: vedono.soltszentimre@gmail.com

Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében:
Gyermekgyógyász: minden hónap 2. és 4. hétfőjén 14 órakor, a Tanácsadóban.
Szülész-Nőgyógyász: Havonta 1x, minden hónap 1. keddjén 10 órakor helyben, szintén a Tanácsadóban.

 


A védőnők több mint 90 éve kulcsszerepet töltenek be a nő,- anya, csecsemő, gyermek-ifjúság és családvédelemben.  A védőnői szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenységet, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlás megelőzése érdekében egészségfejlesztést végez.

 

Védőnői ellátás
A védőnő preventív tevékenysége a 16 év alatti korosztály testi és lelki egészségvédelmére, illetve a testi és lelki betegségek megelőzésére irányul.  . A védőnő feladatai a következők:

Nővédelem
A gondozás teljessége kiterjedhet az anyán és a csecsemőn túl a család és a gondozási körzet többi nőtagjára, a női életszakaszoknak megfelelően prevenciós célból. Az egészségesebb életmód megvalósulása érdekében a védőnő gondozási tevékenysége során kiemelten foglalkozik:

 • a családtervezéssel kapcsolatosan, segíti a női szerepre, anyaságra való felkészülést,
 • közreműködik a betegségek megelőzésében, az elváltozások korai felismerésében.

 
Várandós anya gondozása
A nőgyógyászati vizsgálati lelettel rendelkező várandós anyának:

 • Kiállítja és kiadja a várandós anya gondozási könyvét, a leletek és a saját megállapításait rögzíti a várandós gondozási könyvben.
 • Közreműködik a várandós nő egészségi állapotát ellenőrző alapvető vizsgálatok elvégzésében, amelyek keretében az erre vonatkozó rendeletben foglalt vizsgálatokat önállóan végzi. Ezek a következők: testsúlymérés, testmagasság mérés, vérnyomásmérés, pulzusszámolás, emlők megtekintése, magzati szívműködés vizsgálata, haskörfogat mérése, magzati mozgások észlelése, alsó végtagok megtekintése, vizelet vizsgálat, vércukor vizsgálata.
 • Figyelemmel kíséri a várandós nő szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségi és pszichés állapotát.
 • Tájékoztatja a várandós nőt a rá vonatkozó jogosultságokról,
 • Felkészíti a szülésre, újszülött fogadására ellátására, kiemelt figyelmet fordít az anyatejes táplálás elősegítésére.
 • A védőnői gondozás tanácsadáson, családlátogatáson, és közösségi programon valósul meg.

Gyermekágyas gondozása
Segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követő egészségi állapottal, és életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban. Feladata a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a problémák megfelelő időben történő felismerése, a családi kötődés támogatása.

Gyermekek gondozása a hatodik életévig
A védőnő a családlátogatásai, védőnői tanácsadásai alkalmával:

 • Tanácsot ad a szoptatás helyes technikájára és a tejelválasztás fokozására. Segítséget nyújt az anyának abban, hogy gyermekét lehetőleg 6 hónapos koráig kizárólag szoptassa, majd később a csecsemő és kisgyermeknek táplálásával kapcsolatos tanácsokat ad.
 • Figyelmet fordít a gyermek testi és pszichoszomatikus fejlődésére, szocializációjára, gondoskodik az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok megtörténtéről, szükség esetén a gyermeket háziorvosához irányítja.
 • Segítséget nyújt az életkornak megfelelő egészséges életmódra nevelésről.
 • Tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról. Szervezi és dokumentálja ezeket.
 • Felkészíti a családot a beteg csecsemő és gyermek gondozására-segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális, és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében a harmonikus, családi környezet kialakításában
 • Segítséget nyújt és tanácsot ad , együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel a fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tv. 4§-nak a  pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és családja életviteléhez.
 • A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a házi orvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermeket és családját fokozott gondozásba veszi.
 • Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról, és lehetőségekről.
 • Részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében é megvalósításában.

Óvodában végzendő feladatok

 • követi a gyermek testi és szellemi fejlődését
 • a gyermekek fejlődését veszélyeztető tényezők időben történő észlelésével, szűrővizsgálatok végzésével igyekszik biztosítani a gyermek zavartalan fejlődését
 • különösen figyelemmel kíséri az egészségügyi és környezeti ok miatt veszélyeztetett gyermekek fejlődését
 • a védőnő önállóan végzi testsúly testmagasság, vérnyomásmérés, mozgásszervi, érzékszervi (hallás, látás) alapszűréseket, ezekről tájékoztatja a szülőket
 • ellenőrzi a gyermekek személyi higiénéjét
 • krónikus betegek magatartási zavarokkal küzdők életvitelét segíti
 • egészségnevelési tevékenységet végez
 • kapcsolatot tart a szülőkkel
 • egészségnapokon részt vesz.

Családgondozás

 • segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében, a harmonikus családi környezet kialakításában.
 • soron kívül családlátogatást végez az iskolavédőnő írásbeli kérése alapján.
 • a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása, vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén , a gyermekjóléti szolgálatot, és a házi gyermekorvost értesti,
 • felvilágosítást ad a családtámogatási formákról, és lehetőségekről.